به وبسایت شرکت شایان پارسه فرتاک خوش آمدید .

  •   02188390121 و 02188390135
  •   info@shayanfartak.ir

سلفون کشی : 

1) انواع فیلم های BOPP واتر بیس مات و براق  µ15 و  µ20 از عرض 22 لغایت 120 سانتی متر 

2) انواع فیلم های حرارتی مات و براق در عرض های استاندارد