به وبسایت شرکت شایان پارسه فرتاک خوش آمدید .

  •   02188390121 و 02188390135
  •   info@shayanfartak.ir

سلفون:

1) فیلم های BOPP از عرض 15 الی 32 سانتی متر مورد مصرف در صنایع بسته بندی لواشک 

2) فیلم های BOPP از عرض 23 الی 40 سانتی متر مورد مصرف در صنایع بسته بندی کیک 

3) فیلم های BOPP از عرض 7.5 الی 18 سانتی متر مورد  مصرف در صنایع بسته بندی مختلف

4) فیلم های BOPP صدفی از عرض 1.2 الی 4 سانتی متر مورد مصرف در صنایع تولید کاور و رگال پاکت

5) فیلم های BOPP به صورت رول و شیت مورد مصرف در صنایع پرورش و توزیع گل

 

selefoneselefoneselefone